Estratègia energètica verda al tren

Estratègia energètica verda al tren


Avui 20 de juny del 2022, a les 16h a la Gran Nau del Museu del Ferrocarril de Catalunya es presentarà el projecte RAILNG, que estudia la viabilitat des d'un punt de vista tècnic, econòmic i mediambiental per establir la infraestructura de gas natural liquat ( GNL) com a font d'energia a la tracció ferroviària”.

Renfe lidera i coordina RaiLNG, un projecte europeu tutelat per l'organisme CINEA, que pretén demostrar la viabilitat de la font energètica Gas Natural Liquat com a possible alternativa al dièsel en la tracció ferroviària.

Actualment, el 92% de l'energia és destinada a tracció, aproximadament el 80% és elèctrica i el 20% dièsel. Pel que fa al consum elèctric, el 100% procedeix de fonts renovables, amb certificat d'origen, des del 2019.

Renfe és el primer consumidor final d'energia renovable (2019) a Espanya amb certificats d'origen (2,5 TWh). Projecte RaiLNG Projecte RaiLNG estudia la viabilitat des d'un punt de vista tècnic, econòmic i mediambiental per establir la infraestructura de gas natural liquat (GNL) com a nova font d'energia a la tracció ferroviària a la Unió Europea.

Aquest projecte consisteix a:

- Estudi normatiu, formació de personal i concessió d’autoritzacions i permisos necessaris per realitzar la prova pilot.

- Assajos reals al llarg d'uns 15.000 km aproximadament per extreure dades tècniques, mediambientals, logístiques i econòmiques

- Estudis orientats a facilitar el desplegament de la infraestructura GNL al sector ferroviari a Espanya i la UE a combustible alternatiu al ferrocarril a altres escales i localitzacions diferents a la xarxa TEN-T.

La presentació la realitzaran Amador Robles (Renfe) i Claudio Rodríguez (Enagás). La maqueta que forma part de la presentació es quedarà al museu fins a finals de juliol.