Dones del Tren

Dones del Tren, històries anònimes molt properes


La voluntat de visibilització i reconeixement de les dones al ferrocarril, ha impulsat la creació d’aquest projecte del Museu del Ferrocarril de Catalunya.

Després de la implantació del ferrocarril a mitjans del segle XIX, van sorgir nous oficis i professions que moltes vegades unim en una sola definició: els ferroviaris.

Les condicions de treball a l’inici habitualment eren molt dures, la qual cosa va crear uns profunds vincles afectius entre els treballadors, que van fer d’aquesta professió una gran família, “la família ferroviària”.

Alguns d’aquells oficis d’aleshores encara es mantenen avui, però d’altres només perviuen pels testimonis vius dels pares i avis d’aquesta “família”. Gràcies a aquelles persones sabem com eren les seves condicions laborals i socials en l’època on van desenvolupar la seva professió. En molts casos convivien en els poblats ferroviaris que van sorgir al costat de les estacions o al voltant de les instal·lacions ferroviàries en les que treballaven.

El Museu vol donar veu i valorar la tasca de dones que són part de la història del ferrocarril, a través de diferents oficis, i que han quedat amagades en un sector majoritàriament masculí.