Dones del Tren

Dones del Tren, històries anònimes molt properes


El Museu del Ferrocarril de Catalunya va posar en marxa el projecte “Dones del Tren” el 2022, amb la voluntat de donar visibilitat i reconeixement a dones del món del ferrocarril.

Després de la implantació del ferrocarril a mitjans del segle XIX, van sorgir nous oficis i professions. A dia d’avui alguns perduren i d’altres només perviuen gràcies als records dels propis treballadors i dels testimonis vius dels familiars ferroviaris.

Des d’una perspectiva de gènere, amb aquest projecte recuperem les històries que queden en la memòria de persones anònimes. Les quals, amb la seva tasca, han contribuït a l’evolució i progrés de la mobilitat ferroviària. A través de diferents oficis i històries personals, volem donar veu i valorar l’esforç per superar les dificultats de les dones en un sector majoritàriament masculí.