conCiencia de TREN

conCiencia de TREN


El dijous 9 de juny, coincidint amb el Dia Internacional de Sensibilització en Passos a Nivell, se celebra al Museu la jornada de “Diàlegs sobre innovació i tren”, adreçada a la comunitat educativa.

La Jornada es realitza en el marc d'un projecte més ampli llançat des de la Fundació que gestiona el Museu “conCiencia de Tren”, un projecte per fomentar el coneixement de la ciència, la tecnologia i la innovació al ferrocarril. Subvencionat per la FECYT del Ministeri de Ciència i Innovació. L'objectiu principal és posar en valor la innovació i la tecnologia ferroviària i connectar-les amb la ciutadania. 

Access a recursos del projecte

Access a la gravació de la jornada

Des del nostre àmbit, som conscients de l'esforç cientificotècnic del ferrocarril del nostre país, la capacitat d'innovació i la importància que el sector ferroviari té a nivell internacional en matèria de desenvolupament i innovació. Per això volem contribuir a la seva divulgació. 

El projecte compta amb una subvenció de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri de Ciència i Innovació, i ha nascut per vincular els professionals del ferrocarril amb la ciutadania. 

La informació es difondrà a través de diferents iniciatives que se sustenten en vídeos sobre la innovació al sector ferroviari, i en particular sobre la infraestructura, el material rodant i senyalització i comunicacions. També s'han dissenyat infografies, podcasts, pòsters i fulletons, així com una enquesta adreçada a la ciutadania per conèixer el seu grau de coneixement sobre la innovació ferroviària. Addicionalment, s'han organitzat tres trobades presencials entre el juny i el setembre. La primera d'aquestes trobades serà la que es fa al Museu del Ferrocarril de Catalunya el 9 de juny i reunirà representants d'Adif, Renfe, professorat de la comunitat universitària i secundària, que juntament amb estudiants podran construir un diàleg al voltant del tema de la innovació i el ferrocarril.

conCienciadeTren: Coneixent les principals innovacions tecnològiques del Ferrocarril.

Infografía