El 4 d’octubre es celebra el primer plenari presencial del mNACTEC en el Museu

El 4 d’octubre es celebra el primer plenari presencial del mNACTEC en el Museu


El Sistema de Museus de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (Mnactec), per primera vegada farà la seva sessió plenaria al Museu del Ferrocarril de Catalunya. Els sistema, una xarxa de 27 centres museístics i patrimonials que expliquen la industrialització a Catalunya mitjançant les seves col·leccions, les seves exposicions i  la museïtzació in situ de les diferents activitats productives que han existit, estarà al Museu de Vilanova, coincidint amb l’Any Europeu del Ferrocarril i l’acabament de les obres.