Conclusions Edcamp #museusiaccessibilitat

Conclusions Edcamp #museusiaccessibilitat


El passat 19 de febrer les 107 persones inscrites a l’EDCAMP #museusiaccessibilitat vam viure una jornada molt estimulant per compartir experiències i fer aprenentatges diversos en el camp de la inclusió. Com en les anteriors edicions, la jornada va contribuir a ampliar la nostra visió de les necessitats de la societat, en aquest cas, del desafiament que suposa una accessibilitat molt amplia dels museus catalans.

Amb l’objectiu de trobar plegats solucions als reptes que ens planteja l’accés als equipaments patrimonials, ens vam reunir al voltant de cinc sales temàtiques. Entre els temes que es van plantejar es troba la manca de professionals a Catalunya dedicats exclusivament a l’àmbit de l'accessibilitat, també la de recursos econòmics per endegar els Plans d’Accessibilitat, i d’implementació de les mesures necessàries per actuar en els espais, les activitats o els serveis. Es va coincidir que és el moment de fer una gran transformació a partir de noves mirades i de donar el protagonisme a les persones amb tot tipus de necessitats de manera que els museus siguin espais vius i socials, al servei de la ciutadania.

Es van triar els següents temes a les cinc sales de conversa:

  • Sala 1- Virtualització i accessibilitat
  • Sala 2 - Formació
  • Sala 3 - Activitats educatives inclusives
  • Sala 4 - Necessitats i oportunitats
  • Sala 5 - Recursos accessibles i sostenibilitat

Des de l'organització s’ha fet valoració de les aportacions de la jornada que volem compartir a través d’aquest enllaç als Jamboards o documents on es resumeixen les idees i conclusions de cada una de les sessions de conversa realitzades. Es poden consultar i/o descarregar en format PDF.

Algunes de les conclusions que podem destacar:  

  • La virtualitat és un canal més per apropar els museus a moltes persones, trencant la barrera geogràfica i lingüística, però també suposa traspassar barreres visuals, auditives, de comprensió i d’us. 
  • La creació d’un mapa de xarxes i coordinació amb les diferents associacions i agents que treballen amb col·lectius amb necessitats especials.
  • Els museus han d’assumir el repte que suposa crear activitats que siguin accessibles per a tothom. Possibles actuacions seria afegir diferents experiències sensorials i llenguatges, recursos i formats motivadors.
  • Cobrir la necessitat específica d’una persona, pot ser una oportunitat per a tothom! Val més implementar només una que cap mesura.
  • Treballar amb col·lectius propers, escoltar veus diverses i construir col·lectivament. La participació com a element de sostenibilitat (ODS)

L'equip organitzador de l’EDCAMP estem especialment satisfets de les aportacions i la implicació de tots els inscrits en aquesta edició. Per consultes, suggeriment o dubtes estem a la vostre disposició:

Museu de l’Empordà  
Museus d’Esplugues
Museu del Suro de Palafrugell 
I del Museu del Ferrocarril de Catalunya

Amb la coordinació d'Adhoc Cultura
i suport de Andrea Granell

 

Conclusions Edcamp #museusiaccessibilitat