Ferroviàries al Museu del Ferrocarril

Ferroviàries al Museu del Ferrocarril


Enguany el Museu del Ferrocarril ha volgut retre homenatge a les dones que desenvolupen diferents tasques en el món del ferrocarril, a la vegada que animar a d’altres per a que se incorporin al gran projecte de mobilitat col·lectiva sostenible que suposa el transport ferroviari.

Amb aquest objectiu, es va fer una crida en els mesos de gener i febrer per aconseguir fotografies de dones de diferents èpoques en el seu lloc de treball. Imatges que mostren l’evolució de les feines que han realitzat des de la seva incorporació en la segona meitat del segle XX. Amb tot el recull d’imatges i de sentiments envers el tren s’ha previst fer una exposició digital que es podrà veure a la web del Museu a partir del 8 de març i en el propi equipament patrimonial.

Tots els Museus de Vilanova i la Geltrú també participen en aquesta celebració reivindicativa de gènere amb la creació d’una activitat col·lectiva de contes tots els dissabtes del mes de març, anomenada:“Hi havia una vegada... DONES. El conte del Museu del Ferrocarril", “Les guardesses, les primeres ferroviàries”, l’escenificarà el dissabte 23 de març a les 11.30 la seva autora, Montse Panero.

 

 

El mes de març ja s’ha consolidat com un temps per donar visibilitat a la dona i per reivindicar drets essencials, entre d’altres, la presencia pública generalitzada en tot tipus de professions i de responsabilitats, en especial les que tradicionalment han tingut un marcat caire masculí. És el cas del sector ferroviari, on encara avui el percentatge femení en empreses com a Renfe o Adif es troba al voltant del 14%. La voluntat de canvi l’aporta l’increment de percentatge de dones en càrrecs tècnics que és del 24% i en els directius que puja fins el 40%. Les noves incorporacions de joves a diferents categories professionals garanteixen un futur esperançador.