Dins del nou projecte educatiu, VAGOlab , el Museu del Ferrocarril generador de “Records i Memòria a ritme de tren”

Dins del nou projecte educatiu, VAGOlab , el Museu del Ferrocarril generador de “Records i Memòria a ritme de tren”


El Museu de Vilanova i la Geltrú continua potenciant la seva funció social i inclusiva, en aquesta ocasió amb l’adaptació d’una part del seu programa d'activitats presencials per a persones amb diferents necessitats al context actual creat per la Covid19.

Una de les accions que s’han transformat és la dirigida a persones amb patologies que generen pèrdua de memòria. La dificultat de fer sortides des dels seus centres d'atenció i de rebre estímuls exteriors ens ha portat a desenvolupar una proposta perquè sigui el Museu, com a agent generador de benestar, el que es desplaci per a cuidar a aquests col·lectius que en la majoria de casos són de gent gran.

El projecte: “Records i Memòria a ritme de tren", en les seves dues vessants VídeoTREN i Memòria, i FotoTREN i Memòria, és una revisió d’una de les activitats per a donar a conèixer la cultura ferroviària de Vilanova i la Geltrú.

Des del Museu s’ofereix una proposta pedagògica i metodologia orientada a facilitar recursos vinculats a l’evocador món del ferrocarril a les cuidadores i cuidadors o professionals que acompanyen a aquestes persones. L'activitat surt dels límits espacials de l’equipament patrimonial per aportar suport als diferents centres de la capital del Garraf. La potencia que tenen els viatges en tren i els diferents oficis ferroviaris com a convocadors de records, resulten un estímul especialment sugerent.

S'ha decidit posar-lo en marxa, dins el nou projecte educatiu, VAGOlab, com a experiència pilot amb dues entitats de la ciutat, una de caràcter públic i una altra privada amb la qual existeix un conveni de col·laboració.

El programa inclou també les següents avantatges: assessorament didàctic a les cuidadores i cuidadors; accés al Museu del Ferrocarril gratuït als participants amb un acompanyant, i als agents socials implicats, a més d'un descompte del 50% als acompanyats.