Locomotora Santa Fe

Locomotora Santa Fe


La Santa Fe fou projectada l’any 1934 per a la companyia ferroviària del Nord. Foren les 22 locomotores més pesades, potents i amb més esforç de tracció d’Europa Occidental, d’aquestes només queda una que podràs admirar al Museu on podràs pujar a la cabina, fer un cop d’ull a la quantitat i varietat d’instruments i imaginar la feina que suposava conduir una locomotora d’aquestes dimensions.

Aquesta locomotora va ser sotmesa a dues restauracions. Una integral de xapa i pintura als anys 1990-91 i una segona realitzada pels membres de l’Associació de Voluntaris del Museu (SiC). En aquesta última, es van fer actuacions en la xapa, pintura, polit i adequació del diferents aparells de la cabina de conducció (manòmetres, palanques, comandaments, vàlvules, etc.). Així com, dels elements exteriors per a deixar-la al seu estat original de fàbrica ja que quan la màquina estava en explotació van pintar totes aquestes peces amb el mateix color negre de la locomotora.