El Museu de Hisòria de la Inmigració a Catalunya i el Museu del Ferrocarril amplien la seva col·laboració amb un nou conveni

El Museu de Hisòria de la Inmigració a Catalunya i el Museu del Ferrocarril amplien la seva col·laboració amb un nou conveni


L’Ajuntament de Sant Adrià del Besos i la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols que gestionen els Museus de Història de la Immigració en Catalunya (MhiC) i del Ferrocarril (MFC), han subscrit un conveni que consolida i potencia el seu anterior acord de l’any 2007.

La voluntat d’aquests equipaments culturals és actualitzar la col·laboració conjunta establerta entre el MhiC i el MFC, per tal d’ampliar la difusió de la memòria social vinculada al ferrocarril i al procés migratori.
 
El conveni subscrit amplia la cessió per part de la Fundació del cotxe de viatgers de segona classe “tipus 8000”, en concret el BB8748, per un període de 10 anys amb la possibilitat d’una prorroga de 10 anys més, així com altres elements de les estacions. En aquest vehicle ferroviari de 1959, anomenat “El Sevillano”, el Museu de Sant Adirà de Besòs ha introduït una museografia que acosta els aspectes humans més representatius del món dels viatges migratoris a Catalunya durant part del segle XX.  

D’altra banda, al Museu del Ferrocarril de Catalunya també es vol crear un espai dedicat al moviments migratoris que va afavorir el tren. En aquest sentit, l’assessorament, la documentació i els recursos audiovisuals del MhiC permetran mostrar a les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú el protagonisme que va tenir el ferrocarril en tot aquest procés i reforçar la cooperació museística.

 

El Museu de Hisòria de la Inmigració a Catalunya i el Museu del Ferrocarril amplien la seva col·laboració amb un nou conveni