Skip to main content

Collections

Vies i infraestructures Fi de la via Roads and infrastructure

You can enjoy our photo collection on Flickr gallery.

Vehicles Engranatge de locomotora Vehicles collection

Visit our railway vehicles collection on "La Rotonda" of the Museum. 

 

Enjoy our photo collection on Flickr gallery.

Senyalització Senyal de via Signaling

You can enjoy our photo collection on Flickr gallery.

Senyalització

Fanal situat a la cua del tren per il·luminar el darrera
Fanal situat a la cua del tren per il·luminar el darrera

Fanal de cua de tren

Fanal de cua de tren, tipus RENFE: Fanal de cua de tren de dos llums de color negre amb ansa superior.