Skip to main content
Fundación de los Ferrocarriles españoles

Senyalització

Caixa de petards antiga
Caixa de petards antiga

Caixa de petards

SEAM, mitjans s.XX Reg. 00999