Skip to main content
Fundación de los Ferrocarriles españoles

Vies i infraestructures

Pont de senyals
Pont de senyals

Pont de senyals

GENERAL RAILWAY SIGNAL Co.
Emplaçament original: estació de Barcelona-França