Skip to main content
Fundación de los Ferrocarriles españoles

Vies i infraestructures

Placa d'assentament i escarpies
Placa d'assentament i escarpies

Placa d'assentament i escarpies 00785

Placa d’assentament per a carril de 10 cm de patí. Es tracta d’un dels sistemes més antics per fixar els carrils a les travesses utilitzat al segle XIX.