Skip to main content
Fundación de los Ferrocarriles españoles

Vies i infraestructures

Carril de 32 kg sobre travessa d'acer laminat
Carril de 32 kg sobre travessa d'acer laminat

Carril de 32 kg sobre travessa d'acer laminat

MZA, 1872
Reg. 00585