Skip to main content

Collections

Senyalització Fanal situat a la cua del tren per il·luminar el darrera Fanal de cua de tren

Fanal de cua de tren, tipus RENFE: Fanal de cua de tren de dos llums de color negre amb ansa superior.

Senyalització Fanal que il·luminava la cua de les locomotores Fanal de cua de locomotora

Diàmetre esfera 25 cm. Reg. 00056

Senyalització Caixa de petards del ferrocarril antic Caixa de petards

Renfe, 1993 Reg. 00930

Vies i infraestructures

Placa d'assentament i escarpies
Placa d'assentament i escarpies

Placa d'assentament i escarpies 00785

Placa d’assentament per a carril de 10 cm de patí. Es tracta d’un dels sistemes més antics per fixar els carrils a les travesses utilitzat al segle XIX.