Skip to main content

Collections

Senyalització Fanal situat a la cua del tren per il·luminar el darrera Fanal de cua de tren

Fanal de cua de tren, tipus RENFE: Fanal de cua de tren de dos llums de color negre amb ansa superior.

Senyalització Fanal que il·luminava la cua de les locomotores Fanal de cua de locomotora

Diàmetre esfera 25 cm. Reg. 00056

Senyalització Caixa de petards del ferrocarril antic Caixa de petards

Renfe, 1993 Reg. 00930

Vies i infraestructures

Carril de 45 kgm sobre travessa RS i bibloc polivalent
Carril de 45 kgm sobre travessa RS i bibloc polivalent

Carril de 45 kgm sobre travessa RS i bibloc polivalent

El número que es fa servir per diferenciar els carrils, ja que indica el seu pes per cada metre de llargada. Aquest tipus es feia servir a meitat del segle XX. Actualment es fan servir carrils de 54 i 60. La travessa també pertany al segle passat i actualment s’utilitzen les monobloc.