Skip to main content

Collections

Senyalització Fanal situat a la cua del tren per il·luminar el darrera Fanal de cua de tren

Fanal de cua de tren, tipus RENFE: Fanal de cua de tren de dos llums de color negre amb ansa superior.

Senyalització Fanal que il·luminava la cua de les locomotores Fanal de cua de locomotora

Diàmetre esfera 25 cm. Reg. 00056

Senyalització Caixa de petards del ferrocarril antic Caixa de petards

Renfe, 1993 Reg. 00930

preservem el museu

Preservem el ferrocarril

Missió
 

Ser el centre de referència cultural del ferrocarril a Catalunya, mitjançant la conservació, coneixement, interpretació i comunicació dels béns tangibles i intangibles vinculats al tren, a fi de ser transmesos a les properes generacions.

 

Així mateix, es pretén la potenciació d’un Museu suggestiu que sigui vehicle de comunicació dels valors del ferrocarril i espai d’obertura, interacció i inclusió social.

 

 

Objectius
 

 1. – Desenvolupar i reforçar a Vilanova i la Geltrú un potent Museu del Ferrocarril de Catalunya a l’altura del seu continent i contingut que arribi a ser centre de referència del ferrocarril al territori.
 2.  
 3. – Configurar un Museu del Ferrocarril que graviti entorn de les persones.
 4.  
 5. – Establir el Museu de Vilanova com a centre de referència i dinamitzador de les iniciatives culturals vinculades al tren a Catalunya que situï a Vilanova en una posició destacada i atractiva.
 6.  
 7. – Impulsar un Museu com a vehicle de comunicació del valor del tren i de la seva evolució, font d’enteniment del passat, configurador de present i planificador de futur.
 8.  
 9. – Identificar, seleccionar i preservar l’actual i futur patrimoni material i immaterial, així com vetllar per la seva continuïtat i ampliació.
 10.  
 11. – Sensibilitzar a les institucions, empreses i a la ciutadania de l’interès i valor del patrimoni històric ferroviari, alhora que es potencia una xarxa de col·laboradors i de voluntaris compromesos i identificats amb el projecte.
 12.