Skip to main content

Collections

Senyalització Fanal situat a la cua del tren per il·luminar el darrera Fanal de cua de tren

Fanal de cua de tren, tipus RENFE: Fanal de cua de tren de dos llums de color negre amb ansa superior.

Senyalització Fanal que il·luminava la cua de les locomotores Fanal de cua de locomotora

Diàmetre esfera 25 cm. Reg. 00056

Senyalització Caixa de petards del ferrocarril antic Caixa de petards

Renfe, 1993 Reg. 00930

Exposició

Torre de l'espai Gumà

Espai Gumà

Exposició permanent
Torre de l'espai Gumà

Aquest dipòsit, realitzat amb maó i formigó, disposa d’una cubeta metàl·lica a la part superior. Va servir de magatzem i va acollir el sistema de desmineralització de l’aigua, amb la finalitat de reduir els efectes perjudicials a les calderes de les locomotores.


En el marc de la commemoració dels 125 anys de la inauguració de la línia ferroviària de Barcelona a Vilanova, es va obrir com a espai d’exposicions.

Des de llavors s’hi pot veure una mostra dedicada a la història del ferrocarril a Vilanova.