Skip to main content

Collections

Senyalització Fanal situat a la cua del tren per il·luminar el darrera Fanal de cua de tren

Fanal de cua de tren, tipus RENFE: Fanal de cua de tren de dos llums de color negre amb ansa superior.

Senyalització Fanal que il·luminava la cua de les locomotores Fanal de cua de locomotora

Diàmetre esfera 25 cm. Reg. 00056

Senyalització Caixa de petards del ferrocarril antic Caixa de petards

Renfe, 1993 Reg. 00930

projectes en marxa

Projectes en marxa

Amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) – conveni des de 1998

 

 

Tutorització dels alumnes del programa EPS (semestre Internacional de Formació Dual). Cursos 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016.

 

El Museu ha col·laborat amb la UPC en el programa del semestre Internacional de Formació Dual (EPS/IDPS). Dos supervisors, un professor de la universitat i la cap de comunicació del Museu coordinen els estudiants de diversos països que realitzen un projecte al Museu. El segon ant es va treballar en una pàgina en anglès complementària a la ja existent en temes de patrimoni industrial, educació i altres: www.railway-heritage.com

 

Col·laboració amb professorat de Enginyeria Elèctrica i mecànica per activitats conjuntes del programa educatiu del Museu. 

 

Col·laboració amb professorat de Enginyeria Informàtica en assignatures de interacció sistema-persona. 

 

 

Amb el Centre de Recursos del Garraf (CRP) – since 1998

 

Several projects of scientific and thecnic disclosure, participating with the Comitè Organitzador i Comitè Científic del Simposi de Treballs de Recerca de Batxillerat.

 

 

 

Buchenwald project – since 2012

 

Educative project with Amical Mauthausen and high schools of Garraf and Barcelonès.

 

Also the award "Premi Marcel·lí Garriga de Fotografia".

 

 

 

Collaboration with the school "Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)" – since 1998

 

Programa d’Activitats educatives de la ciutat de Barcelona, amb we are members of the Grup Impulsor del Consell de Coordinació Pedagògica.

 

 

 

Collaboration with Vilanova's council and the school Institut Municipal d’Ensenyament i Treball (IMET) – since 1998

 

Educative activities program, IMET.

 

 

 

With the Fundación de los Ferrocarriles Españoles

 

Projects of international research (RESTRAIL, Setè Programa Marc) with R+D+I  department of Fundació dels Ferrocarrils Espanyols.

 

 

 

Collaboration with the Universitat de Hanze (Holland) 2015-2016

 

ERASMUS + program. Interships in the Museum from the Hanze University.

 

 

Merlijn Hulzenga i Roy Brons (estudiants).

 

Gerda Jonker i Ana Grande (supervisors).

Segell de qualitat

Amb la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols

En col·laboració amb l’Àrea d’ R + D + i, Desenvolupament de projectes de recerca internacionals  (RESTRAIL, Setè Programa Marc). amb la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols