Skip to main content
Escultura del Museu del Ferrocarril

Projectes en marxa

Amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) – 1998-2015

 

Tutorització d’alumnes del programa EPS (semestre Internacional de Formació Dual). Cursos 2013-2014 i 2014-2015.

El 2015 és el segon any que el Museu col·labora amb l’UPC al Programa del Semestre Internacional de formació dual (EPS / IDPs). Dos supervisors, un professor de la Universitat i la cap de comunicació del Museu coordinen estudiants de diversos països que realitzen un projecte per al Museu.


En aquesta ocasió, han treballat per deixar una pàgina web en anglès que complementarà la ja existent amb temes de patrimoni industrial, educació, i altres: www.railway-heritage.com

Col·laboració amb professorat d’Enginyeria elèctrica i mecànica per a activitats conjuntes del programa educatiu del Museu; col·laboració amb professorat d’Enginyeria Informàtica en assignatures d’interacció sistema-persona.

 

 

Amb el Centre de Recursos del Garraf (CRP) – 1998-2015

 

Col·laboració en diversos projectes de divulgació de ciència i tecnologia dirigits al professorat de la Comarca; participació en el Comitè Organitzador i Comitè Científic del Simposi de Treballs de Recerca de Batxillerat.

 

 

Projecte Buchenwald – 2013-2015

 

Dins del grup de treball del projecte educatiu conjunt amb l’Amical Mauthausen i centres de secundària de la Comarca del Garraf i el Barcelonès.

 

Dins del projecte i amb la col·laboració de l’Amical Mauthausen i altres camps es convoca el Premi Marcel·lí Garriga de Fotografia, que cerca recollir la visió que els joves aporten dels camps de concentració i de les seves experiències en la visita a un camp nazi.

 

 

Amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) – 1998-2015

 

Gestió i participació en la dinamització del Programa d’Activitats educatives de la ciutat de Barcelona; membre del Grup Impulsor del Consell de Coordinació Pedagògica.

 

 

Amb l’Ajuntament de Vilanova i l’Institut Municipal d’Ensenyament i Treball (IMET) – 1998-2015

 

Desenvolupament de projectes de recerca internacionals (RESTRAIL, Setè Programa Marc) en col·laboració amb l’Àrea d’R+D+I de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols. Accés a IMET.

 

 

Amb la Universitat de Hanze (Països Baixos)

 

Programa ERASMUS +. Pràctiques al Museu del Ferrocarril de Catalunya en col.laboració amb la Universitat de Hanze, amb un projecte d’avaluació i recerca documental sobre temes com la motivació, l’experiència en els museus, avaluació d’activitats i com aprenen els nens aprenent.

 

Merlijn Hulzenga i Roy Brons (estudiants).

Gerda Jonker i Ana Grande (supervisors).


 

En col·laboració amb l’Àrea d’ R + D + i, Desenvolupament de projectes de recerca internacionals amb la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols (RESTRAIL, Setè Programa Marc). 

 

Amb el segell de qualitat del Consell de Coordinació Pedagògica.

Segell de Qualitat educativa